ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองคาย เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น หวังแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตในสังคม

วันที่ลงข่าว: 20/08/19

จังหวัดหนองคาย เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น หวังแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตในสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น ในโครงการ "ศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น"

          ที่ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ "ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น" จังหวัดหนองคาย ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์ และพยาบาลจากสภากาชาดไทย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมถึงเพื่อให้ความสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค โดยระดมศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลอาสาสมัครจากที่ต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน

          นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลหนองคาย ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ป่วยปากแหว่ง 11 ราย ผู้ป่วยเพดานโหว่ 1 ราย , ผู้ป่วยปากแหว่ง+เพดานโหว่ 43 ราย , ผู้ป่วยนิ้วติด นิ้วเกิน นิ้วล็อค 60 ราย , ผู้ป่วยแผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 15 ราย และผู้ป่วยอื่น ๆ 98 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 226 ราย

          ทั้งนี้ โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นความพิการของใบหน้าแต่กำเนิดที่พบมากที่สุด โดยมีอัตราการเกิดความพิการปากแหว่ง ประมาณ 1 ต่อ 650 ของทารกเกิดมีชีพ และความพิการเพดานโหว่ ประมาณ 1 ต่อ 2,500 ต่อทารกเกิดมีชีพ ความพิการนี้ทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดูดนม และรับประทานอาหาร มีการสำลักอาหาร ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หูน้ำหนวก ในด้านการออกเสียงลักษณะเสียงขึ้นจมูกทำให้พูดไม่ชัด และรูปลักษณ์ภายนอกที่พิการเป็นปมด้อย นอกจากนี้ยังมีความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตในสังคม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก