ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนองคาย จัดโครงการศัลยกรรมแก้ไขโรคปากแหว่งเพดานโหว่

วันที่ลงข่าว: 20/08/19

          สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับหลายภาคส่วน จัด “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น จังหวัดหนองคาย” เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2562  ที่ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น จังหวัดหนองคาย” ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาดไทย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

            โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อไขปัญหาที่เกิดจากโรคปากแหว่ง เพดานโหว่และที่เกิดจากความพิการอื่น ๆ และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาพ โดยในปีนี้ จังหวัดหนองคายเป็นเป้าหมายหนึ่งของโครงการนี้ มีกำหนดการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลหนองคาย โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ป่วยปากแหว่งจำนวน 11 ราย ผู้ป่วยเพดานโหว่ จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ จำนวน 43 ราย ผู้ป่วยนิ้วติดนิ้วเกิน นิ้วล็อก จำนวน 60 ราย และผู้ป่วยแผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จำนวน 15 ราย และผู้ป่วยอื่น ๆ จำนวน 94 ราย รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 226 ราย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก