ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานเขตขอนแก่น นำสิ่งของเครื่องยังชีพ และเงิน ไปมอบเยี่ยมเยือนช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ

วันที่ลงข่าว: 19/08/19

         องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานเขตขอนแก่น นำสิ่งของเครื่องยังชีพ และเงิน ไปมอบเยี่ยมเยือนช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา-หน่วยขึ้นตรง และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
         พลเอก ศิริพงษ์    วงศ์ขันตี    ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบหมายให้ นายเศรษฐวิทย์    ทะคง  รองหัวหน้าสำนักงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตขอนแก่น พร้อมคณะนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค –รถวิลแชร์ และเงินไปมอบให้กับ อาสาสมัครทหารเสือพราน สวาท   สารมณี  อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 บ้านกุดเล้า หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเพียน อำเภอชน จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ “เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่เจ็บป่วย พิการทุพพลภาพ และมอบเงิน บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น”  ซึ่งอาสาสมัครทหารเสือพราน สวาท   สารมณี  เป็นอดีตทหารชั้นบัตรที่ 4  ในอดีตถูกส่งไปรบ และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน สปป.ลาว จนได้รับความพิการ ก่อนจะถูกส่งตัวกลับมารักษาตัว และอาศัยอยู่ที่ภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยมีสำนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา เขตขอนแก่น คอยดูแลสวัสดิการในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค –บริโภค ตลอดจนสิ่งของอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพครั้งนี้ เป็นความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา ของกองทัพบก และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ระลึกถึงคุณงามความดี ของอดีตทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตร ที่ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อในการปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้
            นายเศรษฐวิทย์    ทะคง  รองหัวหน้าสำนักงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตขอนแก่น รับผิดชอบทหารผ่านศึก ใน 4 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด กว่า  40,000 คน ซึ่งสำนักงาน อผศ.เขตขอนแก่น ได้ตระหนักถึงสวัสดิการในด้านต่างๆ ของอดีตทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตร ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ที่ผ่านมา ทาง อผศ.เขตขอนแก่น ได้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้กับทหารผ่านศึกในพื้นที่มาโดยตลอด เพื่อให้ทหารผ่านศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก