ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.สตูล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมผลักดันโครงการลูกเสือมัคคุเทศน์ และเด็กตกหล่นให้กลับมาสู่ระบบการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 19/08/19

           วันที่ 17 ส.ค. 62  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเกาะสาหร่าย และศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล , รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล , ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสตูลในวันนี้ เพื่อมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ กศน.เกาะสาหร่าย พร้อมด้วยการรับฟังสภาพปัญหาของการศึกษาในความรับผิดชอบ และวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนพื้นที่บนเกาะ ซึ่งด้านการศึกษาของนักศึกษา กศน. และโรงเรียนเอกชนนั้น ได้หารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่ออบรมและจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศน์ สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยว จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียนและสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด โดยจะมีการทำความตกลงร่วมกัน MOU เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
          ส่วนการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนตกหล่น เด็กด้อยโอกาสและเด็กออกกลางคันนั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลของเด็กกลุ่มนี้ เพื่อร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อหาวิธีการศึกษาที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้มีการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและยังเป็นการเพิ่มจำนวนผู้มีการศึกษาในประเทศ โดยจะนำการใช้เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์มาเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงของนักศึกษา ทุกที่ ทุกเวลา และยังเป็นการขยายโอกาสการศึกษาใก้แก่ผู้พิการด้วยโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
          จากนั้นช่วงบ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางต่อไปยัง กศน.อำเภอมะนัง เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพของ กศน.อำเภอมะนัง ณ ถ้ำภูผาเพชร อำเภอมะนัง เพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแก่งสายทอง
 
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก