ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองบัวลำภู ปั่น ปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ลงข่าว: 19/08/19

  จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการห่วงใย ดูแลความสุข ปั่น ปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
         วันนี้ 16 สิงหาคม 2562 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายชันธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมปั่นจักรยาน โครงการห่วงใย ดูแลทุกข์ สุข ปั่น ปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงได้จัดกิจกรรม พม. ห่วงใย ดูแล ทุกข์สุข ปั่น ปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยการเยี่ยมบ้าน มอบสิ่งของ และเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก