ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ลงข่าว: 13/08/19

          นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการต่าง ๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความเดือดร้อน ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

         ทั้งนี้โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม 76 จังหวัด จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม จังหวัดสระบุรีจึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดสระบุรี และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความเดือดร้อนที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก