ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ลงข่าว: 13/08/19

           จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

          วันนี้ 12 สิงหาคม 2562 ศาลาเอนกประสงค์ วัดราษฎร์บันเทิง หมู่ที่ 10 บ้านขี้เหล็ก ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก วันชัย วินทะสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม

          กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรีกั้บแก้ป ดนตรีพื้นเมืองเมืองอีสาน จากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ การร้องหมอลำอีสาน โดยนักร้องไม่เต็มบาท จากศิลปินคนพิการตำบลสะอาดสบูรณ์ การเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหน้าวัดราษฎร์บันเทิง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก