ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562

วันที่ลงข่าว: 13/08/19

               วันที่ 12 ส.ค.62  เวลา 10.00 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางเบญจมาส สมศรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 

            ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มอบสิ่งของช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสทางสังคม จำนวน 15 หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่

            เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม2562 จังหวัดปทุมธานี ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้นำถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น โอกาสนี้ ทางจังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมออกหน่วยบริการ ณ บริเวณหมู่ที่4 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ,ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง เนื่องจากมีผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเดินทางออกมารักษาหรือพบแพทย์ค่อนข้างลำบาก จังหวัดปทุมธานี เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จึงเดินทางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาให้บริการและอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมพร้อมทั้งนี้ยังประสานเจ้าหน้าที่แพทย์ อสม.ให้ช่วยเหลือดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม2562

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก