ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนองคาย น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ลงข่าว: 13/08/19

            สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและผู้ปกครอง ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

            เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมสถานสงเคราะห์ ซารนิลลี่ เฮ้าส์ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

           นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.หนองคาย กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จึงร่วมกับ จ.หนองคาย พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.หนองคาย, เหล่ากาชาด จ.หนองคาย, ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.หนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2562 โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัคร ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในความดูแลในสถานสงเคราะห์ซารนิลลี่ เฮ้าส์ ตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จำนวน 178 ราย และมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล จำนวน 80 ราย รวมทั้งหมด 258 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก