ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพิจิตร จัดโครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ลงข่าว: 13/08/19

          วันนี้ 10 สิงหาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร และนางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่อำเภอวชิรบารมี เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป ภายใต้โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

          โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ลงเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายวาด ชูชื่น นายสมชาย คำจันทร์ นางปิ่น แสงเล็ก และนางกิ้มโล้ โห้นา ซึ่งทั้ง 4 คน ครอบครัวมีฐานะยากจน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาดพิจิตร ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเงินทุนสนับสนับในการดำรงชีพ

          นอกจากนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิจิตร ได้มอบเงินพร้อมกับจัดหาสิ่งต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 4 ราย อาทิเช่น รถโยกผู้พิการ การปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจจนการตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุและพิการควรจะได้รับ สำหรับจังหวัดพิจิตร ยังคงเดินหน้าเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกคน ทุกช่วงวัยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง อีกทั้งพื่อป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก