ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พิธีส่งมอบหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภา สำหรับคนพิการทางการเห็น ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ลงข่าว: 08/08/19

                   พิธีเปิดการใช้งานหนังสือเสียงในโครงการ Read for the blind และพิธีส่งมอบหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับวงงานของรัฐสภา สำหรับคนพิการทางการเห็น ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งเป็นผู้มอบหนังสือ ให้นายเอกชัย  เจริญชัยมงคล

                   นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งเป็นผู้มอบหนังสืออักษรเบรลล์ ให้แก่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ โรงเรียนสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา  นอกจากนี้ภายในงานยังให้รับชมกระบวนการผลิตหนังสือและทดลองอ่านหนังสือเสียงวารสารจุลนิติ  โดยใช้งานผ่านโปรแกรม DDReader+ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้พิการทางสายตาใช้สำหรับอ่านหนังสือเสียงผ่านช่องทางข้อมูลข่าวสาร  1414 ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลและอ่านหนังสือเสมือนจริงได้เช่นเดียวกับคนสายตาปกติ ซึ่งผู้แทนของส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเข้าร่วมงานและรับมอบหนังสืออักษรเบรลล์


ผู้รับมอบหนังสือเบรลล์ถ่ายภาพร่วมกัน

นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา
การทดสอบอ่านหนังสืออักษรเบรลล์
หนังสืออักษรเบรลล์ พระราบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 

ที่มาของข่าว ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก