ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปราจีนบุรีมอบแว่นสายตา โครงการคืนความสดใสในดวงตาผู้สูงวัย

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

            วันที่ 6 ส.ค. 62 ที่หอประชุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีมอบแว่นสายตา โครงการคืนความสดใสในดวงตาผู้สูงวัย สำหรับการมอบแว่นสายตา โครงการคืนความสดใสในดวงตาผู้สูงวัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลสมัยในวันที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อดูแลประชาชนในทุกกลุ่มวัยที่ยากไร้ด้อยโอกาสและพิการได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตามแนวคิดที่ว่า " คนอำเภอศรีมหาโพธิไม่ทอดทิ้งกัน " และเป็นการเติมเต็มในส่วนขาดที่ภาคราชการไม่อาจตอบสนองได้ในการบริการให้กับประชาชน มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา จำนวน 1,425 คน และได้รับแว่นสายตา จำนวน 1,101 คน ส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาและทำการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 22 คน

            โดยที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2560 มูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการคืนความสดใสในดวงการให้ผู้สูงวัย มีผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา จำนวน 1,602 คน ได้รับแว่นสายตา จำนวน 1,529 คน และเป็นต้อกระจกที่ต้องได้รับการผ่าตัด จำนวน 73 คน ได้จัดส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ในปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิฯ ได้จัดทำโครงการคืนความสดใสในดวงตาให้เด็กวัยเรียน มีนักเรียนที่ได้รับการตรวจสายตาจำนวน 605 คน และนักเรียนที่ต้องตัดแว่นสายตา จำนวน 583 คน และจากการตรวจเยี่ยมประชาชนของอำภอศรีมหาโพธิ พบว่าผู้สูงวัยที่ยากจนยังต้องได้รับการดูแลเกี่ยวกับสายตาอีกเป็นจำนวนมาก

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก