ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.ยะลา ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนพื้นบ้าน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

         วันที่  6 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการอนุรักษ์ และปลูกทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลาเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทุเรียนพื้นบ้านเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และขยายสายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลาสู่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายมนตรี หมวกไสว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/ผู้จัดโครงการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วม

          นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า ประชากรจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรรองจากยางพารา คือ ทุเรียน นอกจากทุเรียนพันธุ์ที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร ก็ยังมีทุเรียนพื้นบ้าน ที่มีความอร่อยแตกต่างตามสภาพพื้นที่ โดดเด่นในเรื่องความทนต่อโรค-แมลง และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทำให้ลดต้นทุนในการดูแล ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงได้มีการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการยกระดับการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียน การดูแลบำรุงรักษา การนำเทคโนโลยี การสร้างเรื่องราว นวัตกรรม เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน ให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งสามารถอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ให้คงอยู่และเพิ่มจำนวนทุเรียนพื้นบ้านให้มากขึ้น จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านจังหวัด ขึ้นเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562

          ทั้งนี้ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาและบรรยายให้ความรู้ การแข่งขันกินทุเรียนพื้นบ้าน (ชาย-หญิง) การจัดนิทรรศการ กิจกรรมออกร้านเกษตรกรการจำหน่ายสินคราคาประหยัด สินค้า OTOP สินค้าผู้พิการ โดยเฉพาะการประกวดทุเรียนพื้นบ้าน และการประกวดอาหารจากทุเรียนพื้นบ้าน (ประเภทคาว หวาน) นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้มอบรางวัลให้ผู้ที่ชนะการประกวดในวันพรุ่งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพ และการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตร ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก