ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สสจ.เลย จัดอบรมการคัดกรองสายตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบโปรแกรม Vision 202

วันที่ลงข่าว: 06/08/19

         ที่ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย มอบหมายให้ น.ส. อังษณา ยศปัญญา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านส่งเสริมพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุจังหวัดเลย ปี 2562 โดยจัดกิจกรรมการอบรมการคัดกรองสายตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปและพัฒนาระบบโปรแกรม Vision 2020 การคัดกรองจอประสาทตาและอ่านผลการคัดกรองในผู้ป่วยเบาหวาน ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบ ใน รพ.สต. อำเภอละ 2 คน รวม 70 คน 

 

        ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานการคัดกรองสายตา การส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอดเพื่อผ่าตัด และสามารถบันทึกข้อมูลการคัดกรองลงโปรแกรม vision 2020 ได้ถูกต้อง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก