ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.พิจิตร มอบบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ

วันที่ลงข่าว: 06/08/19

           อบจ.พิจิตร มอบบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบบ้านพร้อมสิ่งของช่วยเหลือตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ” ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบ หลังคา ฝาบ้าน ทางลาด บันได ห้องน้ำ ฯลฯ และเปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยองเป็นแบบราดน้ำพร้อมติดราวจับ ตามโครงการ “ สุขาน่าใช้ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ หลังละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ยังได้มอบบ้าน ที่อยู่อาศัยให้คนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมมอบถุงยังชีพซึ่งเป็นของใช้อุปโภคบริโภคและยาสามัญประจำบ้านต่างๆ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายถนอม พงศสุระ อายุ 54 ปี พิการทางสติปัญญา นางบานเย็น ชูชีพ อายุ 61 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว นางสาวถมยา ปั้นบรรจง อายุ 66 ปี นางสวิง ทับทอง อายุ 78 ปี นายดอกเรา แสงอุไร อายุ 72 ปี นายก่าย โพธิ์พวงเงิน อายุ 52 ปี ซึ่งทั้ง 5 ราย เป็นพิการทางการเคลื่อนไหว สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุนในการช่วยเหลือแก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน และให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก