ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมวิ่ง ปั่นด้วยใจไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 2

วันที่ลงข่าว: 05/08/19

          วันที่  4 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30น.ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่ง ปั่นด้วยใจไม่ทิ้งกัน Run Bike by heart No one left behind ครั้งที่ 2 เพื่อหารายได้จัดการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ โดยมีครู ผู้ปกครอง นักวิ่ง และนักปั่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

            นายจารึก สระอิส ประธานกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อม ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการในจังหวัดปัตตานี ให้มีพัฒนาการที่ดีด้วยกระบวนการจัดการทางการศึกษา ปัจจุบันมีเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงอยู่ในความดูแลกว่า 600 คน ซึ่งทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ยังมีความต้องการงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อใช้เป็นหน่วยบริการของศูนย์ฯประจำอำเภอ รวมทั้งการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการอีกบางส่วนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ สำหรับกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นกิจกรรมวิ่งฟันรัน และเวลา 07.30น.เป็นกิจกรรมปั่นจักรยาน ร่วมนักกีฬาเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 1,400 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก