ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเริ่มแล้ว โดยเป็นการเตรียมพร้อมข้อมูลด้านต่างๆ ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

           การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มแล้วอย่างไม่เป็นทางการ ที่เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยวันนี้เป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกลุ่มต่างๆ อาทิ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS และญี่ปุ่น  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS และสาธารณรัฐเกาหลี  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS และสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน ACMECS และประเทศคู่เจรจาในด้านต่างๆ อาทิ สถานการณ์สำคัญของโลกและในภูมิภาค ความมั่นคง การค้าและการลงทุนระหว่างกัน ก่อนจะเริ่มการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

           สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งนี้ จะมีถึง 27 การประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการทบทวน ขับเคลื่อน แก้ไขประเด็นต่างๆ ที่มีอยู่ ภายใต้แนวคิดหลัก ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมสานต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 การหาแนวทางเพื่อผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของอาเซียน ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิ รัฐยะไข่ทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลีและปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก