ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเร่งหารือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ชี้จะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนจะหารือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเตรียมการฝ่ายไทยอย่างรอบคอบและรอบด้านในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และจะประสานกับฝ่ายอียูเพื่อหารือกระบวนการและช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา เนื่องจากขณะนี้อียูยังอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง หลังจากที่มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

          อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กรมฯได้ศึกษาติดตามพัฒนาการด้านนโยบายและมาตรการทางการค้าของอียูมาเป็นระยะ นับตั้งแต่การเจรจาหยุดชะงักไปในปี 2557 รวมทั้งศึกษาความตกลงเอฟทีเอที่อียูทำกับประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม และสิงคโปร์ เป็นต้น เพื่อประเมินผลกระทบต่อไทย รวมถึงความคาดหวังของอียูในการทำเอฟทีเอกับประเทศต่างๆ หลังจากนี้

          ทั้งนี้สหภาพยุโรป (อียู) เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในประชาคมโลก อีกทั้งยังเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 4 ของไทย รองจากอาเซียน จีน และญี่ปุ่น ดังนั้นการจัดทำเอฟทีเอกับอียูจะเป็นการขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย รวมทั้งดึงดูดการลงทุนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ไทยเป็นฐานหรือศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าทั้งนี้ ในปี 2561 การค้าไทย-อียู มีมูลค่า 47,322 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของการค้าไทยกับโลก ขยายตัวร้อยละ 6.5 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก