ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมหารือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (อียู)

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

        นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีแผนจะหารือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเตรียมการฝ่ายไทยอย่างรอบคอบและรอบด้านในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) 

         อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ได้ศึกษาติดตามพัฒนาการด้านนโยบายและมาตรการทางการค้าของอียูมาเป็นระยะ นับตั้งแต่การเจรจาหยุดชะงักไปในปี 2557 รวมทั้งศึกษาความตกลงเอฟทีเอที่อียูทำกับประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม และสิงคโปร์ เป็นต้น เพื่อประเมินผลกระทบต่อไทย รวมถึงความคาดหวังของอียูในการทำเอฟทีเอกับประเทศต่างๆ หลังจากนี้

        ทั้งนี้สหภาพยุโรป (อียู) เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในประชาคมโลก อีกทั้งยังเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 4 ของไทย รองจากอาเซียน จีน และญี่ปุ่น ดังนั้นการจัดทำเอฟทีเอกับอียูจะเป็นการขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย รวมทั้งดึงดูดการลงทุนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ไทยเป็นฐานหรือศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าทั้งนี้ ในปี 2561 การค้าไทย-อียู มีมูลค่า 47,322 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของการค้าไทยกับโลก ขยายตัวร้อยละ 6.5 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก