ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

        วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นโดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

        ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธ