ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ราชบุรีต้อนคณะปั่นด้วยรัก ภักดีพ่อหลวง ของนักปั่นพิการทางสายตา

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี พร้อมนางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีต้อนรับ คณะนักปั่นจากโครงการปั่นด้วยรัก ภักดีพ่อหลวง ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 62 เส้นทางปั่นเริ่มจากจังหวัดสมุทรสงคราม ไปยังจังหวัดเพชรบุรี และสิ้นสุดที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผู้พิการทางสายตา จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ร่วมในกิจกรรมรวม 90 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก