ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ในโครงการปั่นด้วยรัก ภักดีพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

        เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่า เทิดพระเกียรติ ในโครงการปั่นด้วยรัก ภักดีพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปิยะ ตัวแทนสมาคม ศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพ และพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกคนพิการทางสายตา ของสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เข้าร่วมพิธี ที่บริเวณป่าชายเลน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ เป็นโครงการปั่นด้วยรัก ภักดีพ่อหลวง ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการปั่นจักรยานของคนพิการทางการมองเห็นร่วมกับคนปกติโดยใช้เส้นทางขาไปจุดเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถึงอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลทั่วไป อันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอมหามงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 67 พรรษา โดยมีคนพิการทางสายตาและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากว่า 50 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก