ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า พร้อมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในอุปการะ

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

          นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมรับชมการแสดงของเด็กในอุปการะ โดยให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในอุปการะ รวมทั้งมอบเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีอธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมให้การต้อนรับ 

         นายจุติ เปิดเผยว่า การที่ได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. จะดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไม่ได้หากไม่มีผู้ที่ปิดทองหลังพระ ซึ่งประเทศยังต้องการผู้ที่เสียสละ เพื่อช่วยผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าต่อไป โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เช่นเดียวกับในวันนี้ที่มีผู้ที่เสียสละรับเด็กของสถานคุ้มครองฯไปอุปการะด้วยความรักและความเมตตา

        ในส่วนของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี รับผิดชอบอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภททั้งชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง 7 ปี (หรืออายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปหากจำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือพัฒนา) จากทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนในสังคม เช่น ถูกทอดทิ้ง ฐานะยากจน และถูกทารุณกรรม เป็นต้น ก่อนย้ายเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองฯ ตามสภาพความพิการ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กในอุปการะรวมทั้งสิ้น 386 คน ในจำนวนนี้มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ 59 คน ช่วยตนเองได้บ้าง 161 คน ช่วยตนเองไม่ได้ 81 คน และนอนติดเตียง 85 คน โดยภายในสถานคุ้มครองฯได้มีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น ปัจจัย 4 ที่ได้มาตรฐานด้วยความรัก ความเอาใจใส่ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย กายภาพบำบัด การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยพิการให้แก่เด็ก รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางการศึกษาก่อนส่งเด็กเรียนโรงเรียนภายนอกสถานคุ้มครองฯ เข้าสู่ระบบการศึกษา

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก