ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

        วันนี้ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 

        โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ

 

        ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยเสด็จในการนี้ด้วย 

 

        หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ แล้ว ทรงพระดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระสงฆ์ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก , พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

 

        จากนั้น พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และผู้บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 

        สำหรับ "อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่า "อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์" อันมีความหมายว่า "อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของทั้งสองพระองค์" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553  

 

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "ธ คู่ฟ้าภูมิสิริมังคลานุสรณ์" ซึ่งได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาการก่อกำเนิดและความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน รวมถึงการจัดแสดงผลงานของโรงพยาบาลฯ ผ่านทางโครงการต่างๆ อาทิ การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ และโครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการสร้างนิ้วหัวแม่มือให้แก่ผู้พิการแต่กำเนิด

 

        นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ได้นำเสนอหุ่นยนต์ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงการณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้คิดค้นร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ่นยนต์ stoke mini robot เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ในการติดตามอาการผ่านทาง video call รวมทั้งสามารถวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต และชีพจรได้ และหุ่นยนต์ Chula stoke robot (จุฬา สโตก โรบอต) สำหรับดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวก ในช่วงนอกเวลาราชการ ด้านการให้คำปรึกษาแก่แพทย์เวร พยาบาล รวมทั้งพูดคุยกับผู้ป่วยได้ เสมือนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจำโรงพยาบาลตลอดเวลา

 

        "อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์" มีความสูง 29 ชั้น ประกอบด้วย 2 อาคารเชื่อมต่อกัน ได้แก่ อาคารรักษาพยาบาลรวม เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน และอาคารอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ รวมเนื้อที่ใช้สอย 220,000 ตารางเมตร  

 

        โดย "อาคารรักษาพยาบาลรวม" สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 1,365 เตียง และมีส่วนสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยในแบบครบวงจร มีห้องสำคัญต่างๆ อาทิ ห้องผ่าตัด รวม 62 ห้อง สำหรับทุกสาขาวิชา ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก หรือเอ็มอาร์ไอ ห้องผ่าตัดระบบประสาทสมอง มีเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กพร้อมขณะผ่าตัด เพื่อตรวจดูรอยโรคที่อยู่ในเนื้อสมอง รวมทั้งห้องผ่าตัด ที่มีอุปกรณ์ควบคุมเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดและสอนไปยังห้องประชุมในโรงพยาบาลและต่างประเทศได้

 

        ส่วน "อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์" มีความพร้อมตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัย และครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ให้บริการรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็วและประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก