ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดลพบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

            จังหวัดลพบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับแหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สภาสังคมสงเคราะห์แห่ประเทศไทยส่วนภูมิภาค ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดลพบุรี และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี บ้านดงจำปา ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวอาศิรวาท พร้อมเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 จังหวัดลพบุรี และเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากนี้ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดลพบุรี ยังได้มอบเครื่องดนตรีให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมสันทนาการของนักเรียน อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก