ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

             สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจงหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือน กรกฎาคม 2562

             เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 28 ก.ค. 62 ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

             นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมรับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้ถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือน กรกฎาคม 2562 จังหวัดหนองคายจึงได้จัดกิจกรรมฯ โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค แก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย , เด็กจากสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย และคนพิการจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 143 คน ในครั้งนี้ขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก