ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.พะเยา จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ...

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

             พะเยา....จ.พะเยา จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ... วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ตามที่สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ มาแล้วเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมาคมชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนใน จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก