ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดตาก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

            วันที่ 28 ก.ค.62 เวลา 11.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดตาก พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดตาก ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพร้อมนำผู้ร่วมกิจกรรม ตักอาหารให้กับเด็กๆ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น 

            โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก เปิดรับเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติ ความบกพร่องทางร่างกายและความพิการทางสมอง ทางหู และมีความพิการซ้ำซ้อน ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน เพื่อให้มีทักษะความรู้พื้นฐาน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามศักยภาพ  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะนำอาหารกลางวันมาจัดเลี้ยง หรือมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับนักเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 055-894196 ทุกวันเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก