ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.เพชรบูรณ์ มอบบ้านแก่ผู้สูงอายุยากไร้ ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

             ที่บ้านเลขที่ 109 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่นางบุ่น ดนตรี ผู้สูงอายุยากไร้ ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมีนายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี

          นายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า ตามที่พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานได้เดินทางมามอบกระเช้า และสิ่งของพระราชทาน ให้กับนางบุ่น ดนตรี อายุ 69 ปี ณ บ้านเลขที่ 263/2 หมู่ที่ 17 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีภาระต้องรับผิดชอบดูแลสามีที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ และบุตรชายคนโตซึ่งพิการทางสติปัญญา รวมถึงต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูหลานอีก 2 คน นางบุ่น ดนตรี ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ต้องอาศัยอยู่ในสวนมะขามของผู้อื่น และเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เจ้าของที่ดินได้ผู้ดูแลสวนมะขามรายใหม่ ครอบครัวจึงต้องหาที่อยู่ใหม่

          จังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ในเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัย และการประกอบอาชีพ โดยมอบให้อำเภอหล่มสักเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเอกชน ทหาร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหล่มสัก สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และแรงงานในการ ซื้อที่ดิน และก่อสร้างบ้าน รวมเป็นเงิน 267,500 บาท

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก