ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

               นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการอำนวยการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กล่าวถึงการจัดโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด ว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นหน่วยงานหลักในการการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กป่วย และเป็นโรงพยาบาลภาครัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดูแลรักษาโรคเฉพาะทางเด็ก

            ซึ่งความพิการแต่กำเนิดหรือความผิดปกติแต่กำเนิด (Birth Defects) ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติและเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง อีกทั้งการผ่าตัดก็มีรายจ่ายค่อนข้างสูง ผู้ป่วยยากไร้ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จึงมักจะเสียโอกาสรับการรักษา มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี จึงได้ร่วมกับศูนย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดทำโครงการนี้ เพื่อระดมทุนสนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดเปลี่ยนทางสายสวนสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

            ด้าน ผศ.พิเศษ นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวโรคเด็กในด้านต่างๆ มีการรับผู้ป่วยเด็กที่ส่งต่อมาจากทั่วประเทศ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและปานกลาง การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิดถือว่าสำคัญ

            การบริจาคเพื่อระดมทุน สนับสนุนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน ในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สาขาสถาบันสุขภาพเด็กฯ เลขที่บัญชี 981-9-94554-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรฯ 088 874 4671 หรือ www.givetochild.com

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก