ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประจวบฯ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ลงข่าว: 26/07/19

            ที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ มาเป็นปีที่ 21 ซึ่งตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันพระราชทาน เลี้ยงผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ในภาวะวิกฤต 

            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2562 โดย นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบของใช้ที่จำเป็นแก่แม่เด็กอ่อน และของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขังส่วนหนึ่งที่ขาดแคลนของใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมกันตักอาหารพระราชทาน ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 100 คน โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก