ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ลงข่าว: 26/07/19

         วันที่ 25 ก.ค. 62  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน นางผิวพรรณ อุ่นเสียม เลขานุการชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกประธานแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสตูล ภาคีเครือข่ายคนพิการ ร่วมโครงการฯ

          นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์ จึงร่วมกับจังหวัดสตูล ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

          โดยในวันนี้ (25 ก.ค. 62) จังหวัดสตูลได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ ผู้ปกครอง และเครือข่ายคนพิการในพื้นที่ จำนวน 120 ราย นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อมอบให้แก่น้อง ๆ เด็กพิเศษอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก