ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน

วันที่ลงข่าว: 26/07/19

          วันนี้ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนวังโคนเปือย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งครั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ การจดทะเบียนคนพิการ บริการตัดผม – ซอยผม ฯลฯ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ต่อสู้ชีวิตต่อไป

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก