ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชัยภูมิจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ลงข่าว: 26/07/19

             ที่ศูนย์ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ วันนี้ 25 ก.ค. 62 สภาสงเคราะห์แห่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน โดยเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ และนำผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ชมการแสดงของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมงานกว่า 1,000 คนด้วย

 

             การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 21 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2562

 

             นอกจากจะมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว ยังมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านต่างๆ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านสู่เด็กและเยาวชน การอบรมวิชาชีพ การณรงค์ให้ความรู้การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงในครอบครัว การแสดงความสามารถของเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้มีบัตรประจำตัวแสดงความสามารถเป็นต้น

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก