ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมุทรสาครจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

           วัน  23 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกสภากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและเด็กพิเศษ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก 

            ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้มีการมอบตระกร้าเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ชมการแสดงจากเด็กพิเศษที่น่ารักสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก จากนั้น ผู้ว่าฯ พร้อมคณะได้เลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทานให้แก่เด็กพิเศษและผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมา

            สำหรับ โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และอีกหลายหน่วยงาน ในการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก