ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

" มุกดาหาร ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 "

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนสยามกลการ 4 บ้านนาซิง หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน นำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ทำให้ พี่น้องประชาชน มีความรู้ในเรื่องการดูแลตนเอง รวมทั้งบุคคลในครอบครัว เป็นการสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยแล้วจึงมารับการรักษา ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในระดับครอบครัวและประเทศชาติ โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการร่วมกับโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " โดยนำบริการของทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน มาสู่ประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบการบริการเคลื่อนที่ และเคาน์เตอร์บริการในลักษณะหน่วยบริการ one stop service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนและเป็นการออกพบปะประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างภาครัฐกับประชาชน และสามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            นอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กว่า 60 หน่วยงานได้ร่วมนำกิจกรรมที่หลากหลาย มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น ยาตำราหลวง รถจักรยาน ผ้าห่ม ถุงยังชีพ แว่นตา ผ้าขนหนูและผ้าถุง ทุนการศึกษา มอบให้กับเด็ก ๆ นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากจนด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก