ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง”

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางแก้วจิต มากปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นายแพทย์กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ณ ห้องประชุมมรกต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21แห่ง ที่กำเนิดจากประชาชนชาวอำเภอตะพานหิน ร่วมกันบริจาคจัดสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ขณะดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสนองพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใย ให้ประชาชนชาวไทย ได้รับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี และยึดมั่นปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน ที่จะให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์แบบ มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางเป็นแม่ข่ายการให้บริการสาธารณสุขแก่สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ มีการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลให้ก้าวถึงระดับสูงสุดในมาตรฐานต่างๆ พร้อมทั้งมีการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาตะพานหิน ส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอตะพานหิน สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความภักดีถวาย โดยการมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ จึงพร้อมใจกันจัดโครงการฯนี้ขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุจำนวน 28 รูป มอบถุงของขวัญโครงการออมขวัญ ปันสุขแก่มารดาและเด็กที่เกิดในเดือนกรกฎาคม มอบทุนการศึกษานักเรียนความประพฤติดี เรียนดี แต่ยากจน จำนวน ๖๘ ทุน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ มอบถุงของขวัญพระราชทาน ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน รณรงค์ปั่นจักรยาน "รวมใจภักดิ์ รักในหลง" จากหน้าที่ว่าการอำเภอตะพานหินไปยังลานกิจกรรมวัดต้นชุมแสง ต.งิ้วราย โดยเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ติดเตียง ระหว่างทางปั่นจักรยานอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก