ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โคราชเปิดโครงการน้ำพระทัย พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

           วันที่ 23 กค 62  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ําพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจําปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา และ สมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดโครงการน้ําพระทัย พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานตามโครงการน้ําพระทัยพระราชทาน ให้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ตกงาน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ให้ได้ รับประทานอาหาร ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อจะได้มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ จํานวน 1 ราย และลูก กตัญญจํานวน ๔ ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับจังหวัด จํานวน ๓ ราย และการมอบเสื้อแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม คนพิการ และจิตอาสา อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก