ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

             นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อม ดร.วิชัย ไทยถาวร ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ร่วมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความเดือดร้อนที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

            ทั้งนี้ โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศรวม 76 จังหวัด จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม จังหวัดสระบุรีจึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดสระบุรี และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความเดือดร้อนที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก