ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ สร้างการรับรู้ การป้องกัน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของพนักงานและลูกจ้าง

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

            ที่ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความรับรู้การป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุอันตรายในการทำงาน โดยนายกัตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วกล่าวจุดประสงค์ของการจัดงานครังนี้ เนื่องจากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้แรงงานเร่งรีบแข่งกับเวลา มีการเพิ่มเวลาการทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้มีรายรับเพียงพอกับการรายจ่าย หรือ การทำงานที่อยู่ใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยอาจส่งผลให้เกิดปัญหาประสบอันตรายจากการทำงาน อาทิ เกิดอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บ พิการ หรือ เสียชีวิตเช่น การทำงานในที่แจ้ง การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือการทำงานในออฟฟิศในกรณีดังกล่าวจึงควรมีการป้องกันหรือหาแนวทางช่วยเหลือหรือช่วยชีวิตในกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วจึงจัดโครงการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ เสริมสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพภาพแวดล้อมในการทำงานและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุที่พนักงานและลูกจ้างพึ่งรู้ การสร้างความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตกรณีฉุกเฉินให้แก่ลูกจ้าง พนักงาน ลดอันตรายจากการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง ในการปฏิบัติงานแบบยั่งยืนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก