ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง จัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

          นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวเปิดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พ ณ วัดสาริการาม อำเภอเมืองตรัง

           เนื่องด้วยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

          เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศล จังหวัดตรังได้ร่วมกับวัดสาริการามจัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง กลุ่มสตรีตำบลโคกหล่อ นักเรียนรวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก