ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ลงข่าว: 24/07/19

           นายสฤษดิ์   วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล กำหนดจัดกิจรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. มีการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน / การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค / การให้บริการปรึกษาด้านต่างๆ / การอบรมวิชาชีพ / การรับสมัครงาน / การจดทะเบียนคนพิการ พร้อมกิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชนอีกมาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก