ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะสมาชิกชมรมคนหูหนวก 14 จว.ภาคใต้ ย้ำ ศอ.บต. พร้อมให้บริการประชาชน ทุกเรื่อง ทุกวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องในพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 22/07/19

            วันที่ 19 ก.ค. 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่าย และการประชุมองค์กรคนหูหนวก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายพรหมพันธ์ ขันเพ็ชร์ ประธานกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ เป็นหัวหน้าการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรมีแนวทางเสริมความเข้มแข็งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด ส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการกระบวนการทำงานขององค์กรคนพิการ และเพื่อให้องค์กรระดับจังหวัดมีความเข้มแข็ง นำคนพิการและคนหูหนวก 14 จังหวัดภาคใต้สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

            นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. กล่าวขณะพบปะผู้เข้าร่วมประชุมว่า ศอ.บต.พร้อมต้อนรับและรับฟังทุกคนเพื่อนำไปแก้ไขในเชิงนโยบาย ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งคนปกติทั่วไปและคนพิเศษ ซึ่งส่วนตัวมีความเป็นห่วงเรื่องการขึ้นทะเบียนคนหูหนวก จึงอยากให้สมาคมช่วยกันค้นหาคนพิการในพื้นที่ที่มีอยู่ประมาณ 30,000 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชักชวนเข้าสู่ชมรมฯเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนคนอื่น เนื่องจากขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนและเข้าสู่ชมรมเพียง 1,500 คนเท่านั้น นอกจากนี้อยากให้ทำบัตรคนพิการเพื่อรับเงินดูแลรายเดือนจากรัฐบาลด้วย อย่างไรก็ดี ศอ.บต.พร้อมสนับสนุนเพื่อให้คนพิการทุกคนในพื้นที่เข้าถึงการบริการของรัฐ และพร้อมเคียงข้างช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกวัน

            สำหรับกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรเครือข่ายที่ทำหน้าที่ดูแล ให้คำแนะนำและประสานงานองค์กรคนหูหนวก ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ และผ่านการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้ว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก