ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ลงข่าว: 22/07/19

          มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 พร้อมสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ช่วยให้คนพิการขาขาดมีขาเทียมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

          วันที่ 21 ก.ค. 62 ที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดพิธีการทำขาเทียมพระราชทาน โดยมี นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา , นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา , นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ฯลฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้พิการขาขาด รวมทั้งญาติ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คัดเลือกจังหวัดสงขลาเป็นเป้าหมายในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 153 เพื่อร่วมฉลองในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทำให้ผู้พิการขาขาดได้รับมอบขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ พ้นจากความทุกข์จากการเป็นผู้ทุพพลภาพไม่สามารถเดินได้ ให้สามารถกลับมามีชีวิตที่สดใสได้อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนเป็นการให้โอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติในสังคม โดยมีโอกาสประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้

          ด้าน รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 153 ในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ในโอกาสมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้คนพิการขาขาดได้มีขาเทียมที่ดี สวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ตลอดจนให้มีผู้พิการขาขาดสามารถประกอบ และมีรายได้สามารถดูแลตัวเองได้

          สำหรับหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ฯ ออกให้บริการในครั้งนี้ เบื้องต้นมีผู้พิการขาขาดที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าจาก 15 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 139 ราย ซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการตรวจประเมินจากแพทย์ก่อนสั่งการทำขาเทียม ขณะเดียวกันการออกหน่วยในครั้งนี้ หากมีผู้พิการที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้ามารับบริการ ทางมูลนิธิฯ ยินดีจัดทำขาเทียมให้ทุกคน

          นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดอบรมความรู้ให้แก่นักกายภาพบำบัดของจังหวัดสงขลา จำนวน 45 คน เพื่อจะได้ช่วยดูแลคนพิการที่ได้รับขาเทียมจากมูลนิธิต่อไป สำหรับระยะเวลาในการออกหน่วยที่จังหวัดสงขลา กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะมีพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก