ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสตูล จัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการสตูลโอเพ่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 นักกีฬาเปตองคนพิการกว่า 80 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ลงข่าว: 22/07/19

          วันที่ 20 ก.ค. 62 สำนักงานจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการสตูลโอเพ่น ประจำปี 2562 โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้จัดการแข่งขัน กรรมการเปตองและสมาคมผู้พิการที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

         นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสนับสนุนให้ผู้พิการในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง รักและสนใจในการเล่นกีฬา จังหวัดสตูลจึงจัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการสตูลโอเพ่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกีฬาที่ผู้พิการทุกประเภทสามารถเล่นร่วมกันได้ ใช้พื้นที่น้อย และค่าอุปกรณ์ราคาไม่สูง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้พิการได้ออกมาทำกิจกรรมโดยใช้กีฬาเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

        สำหรับบรรยากาศการแข่งขันมีนักกีฬาคนพิการจากสมาคมและชมรมในจังหวัดสตูลและจังหวัดนราธิวาสกว่า 80 คน ร่วมการแข่งขัน มีคนพิการบกพร่องทางร่างกาย, บกพร่องทางการได้ยินเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็นประเภทยืนคู่, ประเภทวิลแชร์ ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 โดยมีการกีฬาแห่งปะเทศไทยจังหวัดสตูลและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูลร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพื่อความยุติธรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก