ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชมรมแม่ประจำดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่ อ.ศีขรภูมิ

วันที่ลงข่าว: 19/07/19

          นางสงวน มุกดาอนันต์ ประธานชมรมแม่ประจำดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นางพิศพริ้ง พงศ์นุเคราะห์ศิริ เหรัญญิก และนางนพวรรณ อำพันทอง เลขานุการชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด พร้อมสมาชิกสมทบชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และให้การช่วยเหลือ นางสงค์ รากพร้าว (แหล่) อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 7 บ.โนนแดง ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อาศัยอยู่คนเดียว มีเพียงเพื่อนบ้านช่วยเหลือดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำทุกวัน มีความยากลำบากด้านความเป็นอยู่ ซึ่งทางชมรมฯ ได้มอบเงินช่วยซื้อเตียงและที่นอนลม จำนวน 5,000 บาท พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับคนไข้ติดเตียงไปมอบให้ นางสงค์ รากพร้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามสภาพปัญหาต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก