ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุรินทร์นำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มโอกาสและช่องทางเข้าถึงการบริการภาครัฐ

วันที่ลงข่าว: 19/07/19

            จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม นำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มโอกาสและช่องทางเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

            วันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2562 เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยการนำบริการจากภาครัฐลงพื้นที่ไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยตรง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชน เพิ่มโอกาสและช่องทางเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง 

            ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว มอบเวชภัณฑ์สัตว์ มอบจักรยานให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 2 ราย มอบทุนให้กับผู้พิการ จำนวน 2 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบทุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 20 ทุน มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่จำนวน 100 ชุด เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. จ.สุรินทร์  เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพ และปรึกษาด้านโรคภัยไข้เจ็บกันเป็นจำนวนมาก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเดินเยี่ยมชมบูธและจุดให้บริการประชาชนที่ทางภาครัฐและเอกชน นำมาจัดแสดงและให้บริการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และแจกเวชภัณฑ์ สิ่งของมากมาย ซึ่งโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยงานที่มาออกพื้นที่ให้บริการโครงการฯ ในครั้งนี้ และครั้งหน้าจะเป็นการออกโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก