ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช แถลงข่าวกรณีผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่แหลมตะลุมพุก ปากพนัง เดินทางร้องต่อนายก กรณีไม่ไดด้รับความช่วยเหลือจากภัยพิบัติปาบึก

วันที่ลงข่าว: 19/07/19

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวกรณีพี่น้องชาวแหลมตะลุมพุกที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ไม่ได้รับการเยียวยา เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อขอความช่วยเหลือต่อนายกรัฐมนตรี

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงกรณีมีข่าวสารปรากฏสื่อต่าง ๆ ว่าพี่น้องชาวแหลมตะลุมพุกที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ไม่ได้รับการเยียวยา ประมาณ 50 คน เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อขอความช่วยเหลือต่อนายกรัฐมนตรี ว่ากลุ่มของตนเองไม่ได้รับการช่วยเหลือในฐานะที่เป็นผู้ประสบภัยพิบัติ จากพายุโซนร้อนปาบึก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ขอเรียนให้ทราบว่า ในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง ซึ่งได้รับผลกระทบ เป็นพื้นที่ที่จังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก มีการระดมความร่วมมือความช่วยเหลือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน เดินทางเข้าช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอปากพนังเป็นอันดับแรกในเบื้องต้น

          ทั้งนี้กลุ่มราษฎรกลุ่มดังกล่าว ซึ่งได้เดินทางมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าในการร้องเรียนดังกล่าวจากการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกจำนวนทั้งสิ้น 458 คน

          ทางจังหวัดได้เร่งตรวจสอบจากฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ โดยพบว่าในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาแล้ว จำนวน 331 คน ทั้งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่บ้านเรือนเสียหาย 30-70 เปอร์เซ็นต์ ในวงเงิน รายละ 5,000 บาท การช่วยเหลือเยียวยากรณีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการประมงเสียหาย รายละ 11,000 บาท การช่วยเหลือกรณีเครื่องนอน เครื่องนุ่งห่มเสียหาย วงเงิน รายละ 1,000 บาท และการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่บ้านเรือนพังเสียหายบางส่วน วงเงิน 33,000 บาทต่อหลัง ส่วนที่เหลือ จำนวน 127 ราย มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ช.ภ.จ.นศ.) ครั้งที่ 11/2562 ให้อำเภอปากพนังตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือที่มาร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือตามระเบียบและข้อเท็จจริง เพื่อคลี่คลายลดความเดือดร้อนต่อไป

          ทั้งนี้สำหรับพี่น้องชาวแหลมตะลุมพุกที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อขอความช่วยเหลือต่อนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นได้มอบหมายให้นายอำเภอปากพนัง และคณะเดินทางไปอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งหลังจากที่พี่น้องกลุ่มดังกล่าวเดินทางกลับมาจะได้ร่วมกันตรวจสอบตามฐานข้อมูลที่รายงาน เพื่อช่วยเหลือตามระเบียบการต่อไป

          นอกจากนี้ยังฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ โดยเฉพาะการดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ด้อยโอกาส คนพิการ เด็ก คนชรา ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก