ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านสะกอม อำเภอจะนะ

วันที่ลงข่าว: 19/07/19

          จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านสะกอม อำเภอจะนะ ขณะที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทอดเสียงโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562

          วันนี้ (18 ก.ค. 62) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านสะกอม หมู่ที่ 2 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขณะที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (สวท.สงขลา) ร่วมถ่ายทอดเสียงโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 ทางคลื่นความถี่ F.M.102.25 MHz. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มูลนิธิต่าง ๆ ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และร่วมออกบูธให้บริการประชาชน

          สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ และได้รับทราบถึงปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ , การออกหน่วยทำบัตรประจำตัวประชาชน , การมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ , การมอบข้าวสารอาหารแห้ง , การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก , รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ , หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการด้านสุขภาพ และทันตกรรม , การแจกพันธุ์พืช-พันธุ์ปลา , การออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง , การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , การบริการตัดผมฟรี เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

 

 

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก