ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 18/07/19

            วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2562 โดยปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญมีผู้พิการที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการ จำนวน 14,314 คน แยกเป็นชาย 8,058 คน หญิง 6,256 คน มีผู้พิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,972 สัญญา วงเงินกู้ทั้งหมด 49,721,000 บาท ชำระไปแล้ว 22,693,925 บาท คงเหลือ 27,027,925 บาท 

            นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาโครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1.โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและรายได้คนพิการตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยศูนย์บริการตำบลน้ำปลีก งบประมาณ 70,950 บาท 2.โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย หลักสูตรระยะสั้นคนพิการตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน งบประมาณ 63,125 บาท 3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าของคนพิการตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา และการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 59 ราย เป็นเงิน 2,500,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก